İLK AKROBASİ ÇALIŞMALARI
19616
27 Kas 2019

 

1911'den Türk Yıldızlarına

     Çift Başlı Kartal Figürü Orta Asya Türk inancına göre, insanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında refakat eden koruyucu varlıklar kuş şeklindedir. Koruyucu ruhu simgelediği kabul edilen bu motif, aynı zamanda güç, asalet ve egemenlik sembolü olarak da kullanılmıştır. Türkler kılıç kabzalarında bozkurt, at ve çift başlı kartal kabartma figürlerini kullanmışlardır.

     Kartalın, özellikle çift başlı olarak kullanıldığında, birleşerek artmış gücü temsil ettiğine inanılmaktadır. Kartal başlarının birinin sınırsız geçmişe, diğerinin ise sonsuz geleceğe baktığına ve Anadolu'nun konumu itibarı ile Doğu’nun ve Batı’nın hâkimiyetini temsil ettiğine inanılır. Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü de tek başlı Anadolu Selçuklu kartalıdır.

 

Kuruluşundan Bugüne Türk Hava Kuvvetleri ve İlk Akrobasi Çalışmaları

     1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri kendini ardı ardına yaşanacak olan savaşların içinde bulur. Balkan Savaşları ile başlayan bu süreç, 1’inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile devam eder. Türk havacıları; 1’inci Dünya Savaşı'nda Galiçya’dan Yemen'e ve oradan da Kafkasya'ya kadar uzanan geniş alanda önemli görevler üstlenirken, Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde başlayan ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nda da önemli başarılara imza atar. Görevlerini yapmanın yanı sıra, gelişmek, dünya standartlarına erişmek ve bunun için de çok hızlı yol kat etmek zorunda olan Türk Hava Kuvvetlerindeki akrobasi tarihi de kuruluşundan çok kısa bir süre sonra 1914'te başlar... 

     Pilot Teğmen Fazıl Bey'in, 5 Mart 1914'te 400 m irtifada viril yapmayı başarmasının ardından diğer pilotlar da çeşitli akrobasi hareketleri denerler. Türk Hava Kuvvetleri, Cumhuriyet döneminde yeniden yapılanmaya başlayacak ve üstün başarılara imza atacaktır. Nitekim 1 Temmuz 1932'de havacı personel ayrı bir muharip sınıf hâline gelecek ve 1933'ten itibaren Türk havacıları, havacılığın sembolü olan mavi renkli üniformaları giymeye başlayacaktır. 1923 sonrası atılımlar hızla devam ederken, 1940'lı yıllarda uçak sayısı 500'e ulaşacak ve 31 Ocak 1944 tarihinde de hava birlikleri tek bir komuta altına toplanarak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı kurulacaktır.

Türk Yıldızları Sosyal Medya
Bağlantılar